Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΧΩΡΙΖΟΥΝ Η ΦΥΣΗ ΕΝΩΝΕΙ

Σε διαδικτυακές συναντήσεις συμμετέχει η ΚοινΣΕπ Πράσινες Διαδρομές, για τον καθορισμό ενός κοινού στόχου, ανταλλαγή εμπειριών και μελλοντικές φιλίες με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη φύση και την ιστορία κατά μήκος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ζώνης και θέλουν να ανταλλάξουν με ανθρώπους από άλλες περιοχές.

Το νέο έργο για νέους (το οποίο ακύρωσε τις προγραμματισμένες δράσεις λόγω της πανδημίας) περιλαμβάνει συνεργασία σε διαφορετικά επίπεδα. Σε τοπικό επίπεδο, οι νέοι καλούνται να διεξάγουν δραστηριότητες μικρής κλίμακας όπως εργασίες συντήρησης, παρατήρηση της φύσης, συνεντεύξεις με σύγχρονους μάρτυρες, αναψυχή. Οι καλύτερες εμπειρίες θα καταγραφούν π.χ. σε μικρά βίντεο και κλιπ ήχου ή / και φωτογραφίες. Σε διεθνές επίπεδο θα υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαδικτυακές συναντήσεις.

Ως αποτέλεσμα, η ποικιλία των ανθρώπων, της φύσης και της ιστορίας κατά μήκος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ζώνης θα καταγραφεί σε μια ταινία εικόνας. Η ταινία θα παραχθεί με βάση τα στοιχεία που θα υποβληθούν για παρουσίαση σε κοινωνικά δίκτυα και κοινές συναντήσεις και θα παρουσιάζει άνθρωπους ενωμένους σε πολλές χώρες, να συνεργάζονται για τη διατήρηση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.