Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ καλεί τα μέλη σε έκτακτη γενική συνέλευση την Τετάρτη  14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17.00 στα γραφεία της Κοιν.Σ.Επ. με θέματα

1. Αλλαγή έδρας
2. Εγγραφή νέων μελών
3. Εκλογή νέα Διοικούσας Επιτροπής
4. Σύμπραξη με άλλους φορείς της Κ.ΑΛ.Ο.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Γεώργιος Φαρφαράς